Het beoefenen van het full-contact karate vraagt naast het fysieke gedeelte van de les, veel van de leerling op het gebied van discipline, doorzetting- en incasseringsvermogen. Deze mentaliteit past bij een goede karateka. Maar het ervaren, ontwikkelen en behouden van deze eigenschappen vraagt tijd, geduld en wilskracht. Oftewel training om de gestelde doelen te behalen in je (karate)leven.
D.m.v. onze opleidingen en assistentie van ons kader, proberen wij met ons lesgeven de leerlingen te begeleiden in hun sportieve en persoonlijke ontwikkeling. Op die manier spelen we in op individuele behoeftes. We zijn er trots op dat er inmiddels meerdere karateka’s bij ons de zwarte band mogen dragen en dat wij al meer dan 20 jaar prijzen mogen behalen met onze wedstrijdgroepen, zowel nationaal als internationaal. Wij hebben gemerkt hoe hoger het streven naar kwaliteit van de leraren, hoe hoger de kwaliteiten van de leerlingen. Daarom zijn wij zoveel mogelijk actief op het gebied van: organiseren van activiteiten en wedstrijden, coaching, scheidsrechteren, bestuurlijke functies (o.a. landelijke examencommissie) en aanwezig zijn op (inter)nationale kampen en kaderdagen.

Leeftijdsgroepen
Wij zijn ons er van bewust dat het pedagogische effect van de vechtsport ook afhankelijk is van het gedrag van de leraar. We passen de manier van lesgeven en instructie binnen leeftijdsgroepen daarom aan. We hebben de volgende leeftijd indeling:

Jonge jeugd               6-7 jaar

Groep 1                     8 t/m 10-11 jaar

Groep 1 gevorderd    8 t/m 11 jaar

Groep 2                     12 t/m 15-16 jaar

Groep 3                     16 jaar en ouder

In onze (jeugd)lessen worden de volgende doelen na gestreefd:

  • Lichamelijke weerbaarheid vergroten
  • Vergroten van zelfvertrouwen
  • Samenwerken
  • Omgaan met winnen en verliezen
  • Her-en erkennen van eigen en andermans grenzen. Grenzen leren stellen en respecteren.
  • Eigen grenzen leren verdedigen zonder dat daarbij regels worden overtreden
  • Juiste lichaamshouding aannemen overeenkomend met de lichaamstaal
  • Fysieke kennismaking met het zichzelf beschermen.

Bij de allerjongsten gebeurt dit meer spelenderwijs en hoort men dit als toeschouwer duidelijk terugkomen in de lesinstructie. In de tweede groep wordt er ook meer wedstrijdgericht getraind en is er meer fysiek contact. De ‘senioren” groep verlegt vaker hun fysieke en mentale grenzen passend bij het Full-contact karate zoals het bedoeld is.


Alle pagina’s 1 2