Kyôchô betekent vrij vertaald: samenwerken in een eenheid onder harmonie

Deze naam hebben de hoofdleraren Patrick en Inge Stegenga in 2006 de school gegeven waarin het (Shin) Kyokushin karate van Masutatsu Oyama beoefend wordt.
Ondanks alle moderne westerse invloeden, proberen wij de tradities zoals die bedoeld zijn binnen het karate te behouden. Dit betekent dat wij zoveel mogelijk alle facetten van het karate aanbieden.

Kihon (basistechnieken), Kata (vorm met aaneenschakelingen van aanvallen en verdedigingen tegen een denkbeeldige tegenstander) en Kumite (oefengevecht). En daarnaast dus de aandacht voor de omgangsvormen binnen de groep en de daarbij horende regels van de dojo etiquette. Respectvol antwoorden wij elkaar met het Japanse woord OSU.


Alle pagina’s 1 2