8e kyu

Blauwe band

Basisstanden:  kokutsu dachi

kiba dachi

Stoten: seiken shita tsuki

jun tsuki

uraken shomen uchi

Slagen: shuto sakotsu uchi

shuto sakotsu uchi komi

Schoppen: yoko keage
Weringen: seiken uchi uke
Ippon kumite: aanval seiken chudan tsuki, verdedigen met seiken soto uke gevolg door seiken chudan gyaku tsuki
Jiju ippon kumite: aanval met seiken chudan tsuki; verdedigen met seiken soto uke gevolgd door jodan seiken tate tsuki en hiza geri
Kata: taikyoku sono san
Conditietest: een test van spirit, kracht, stamina en uithoudingsvermogen evenredig aan de band
Overige: randori