2e kyu

Bruine band

Slagen: hiraken tsuki (jodan en chudan)
  hiraken oroshi uchi
  hiraken mawashi uchi
  haisu (jodan en chudan)
  age jodan tsuki
Weringen: kokèn uke (jodan, chudan en gedan)
Schoppen: tobi geri’s

·                      mae tobi geri

·                      tobi gyaku mae geri

·                      tobi oi mae geri

Kata: gekisai dai
  sokogi taikyoku sono ni
Conditietest: een test van spirit, kracht, stamina en uithoudingsvermogen evenredig aan de band
Tameshi wari: evenredig aan de band
Overige: randori 20 partijen
  kennis van het wedstrijdreglement
  verplichte deelname aan de kata en kumite bondstrainingen